ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court
News
ศาลจังหวัดภูเขียว มอบสวัดิการศาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นางสาวรัญจวน อาจผักปัง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ศาลจังหวัดภูเขียวเปิดโครงการ อบรมความรู้ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ ศาลจังหวัดภูเขียวร่วมกันดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี อันเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศาลจังหวัดภูเขียวหลังเก่า ศาลจังหวัดภูเขียวให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะเนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ

            

           

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศศาลจังหวัดภูเขียว
image
image
image
image
image
image