ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court
News
โครงการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 ศาลจังหวัดภูเขียว เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมนางหนูล้วน เรขาโชค ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นมารดาของนางพัชราภรณ์ อินทรัตน์ และนางณัฐพร ปะทำมา ข้าราชการศาลจังหวัดภูเขียว ประชุมทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของศาลจังหวัดภูเขียว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ให้การต้อนรับ นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว และคณะอัยการจังหวัดภูเขียว ต้อนรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดภูเขียว 1 เมษายน 2564

            

           

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศศาลจังหวัดภูเขียว
image
image
image
image
image
image