Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court
News
ศาลจังหวัดภูเขียวได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศาลจังหวัดภูเขียว  เข้าร่วมพิธีสักการะ บวงสรวงศาลหลักเมืองภูเขียว – เจ้าพ่อปู่ตา  ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลจังหวัดภูเขียว ประชุมการจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลจังหวัดภูเขียว ให้การต้อนรับนายอำเภอภูเขียว และคณะ  ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางจิราภา  เรืองนาม  เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  วาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ศาลจังหวัดภูเขียว ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  การจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ และการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง  เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

            

           

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศศาลจังหวัดภูเขียว
image
image
image
image
image
image