Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ตารางนัดระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพศาลจังหวัดภูเขียวimage

หมายเหตุ  

1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
 3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 


image เอกสารแนบ