Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดภูเขียวimage

LINE สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดีที่ 1

https://line.me/ti/p/p0a6XkHyV-

ห้องพิจารณาคดีที่ 2

https://line.me/ti/p/Y4Jkd9CPhN

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

https://line.me/ti/p/E3wJDfKVfW

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

https://line.me/ti/p/Krn4yWTqXd 

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

https://line.me/ti/p/a3ymwvQ9Gs

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดภูเขียว

ห้องพิจารณาคดีที่ 1 
ห้องพิจารณาคดีที่ 2
ห้องพิจารณาคดีที่ 3
ห้องพิจารณาคดีที่ 4
ห้องพิจารณาคดีที่ 5

ศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์