Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ศาลจังหวัดภูเขียว ร่วมให้การต้อนรับ นางจิราภา  เรืองนาม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครนายก  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว รวมทั้งคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่image

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ศาลจังหวัดภูเขียว โดย นายขจรธรรม  ธรรมฤาชุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเขียว  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอม  ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดภูเขียว  ร่วมให้การต้อนรับ นางจิราภา  เรืองนาม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครนายก  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว รวมทั้งคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่  วาระ  ๑ เมษายน ๒๕๖๗  ตลอดจนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์     อันเป็นที่เคารพของชาวอำเภอภูเขียว และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลยุติธรรม      ณ อาคารศาลจังหวัดภูเขียว  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ