Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ศาลจังหวัดภูเขียว จัดโครงการ “จิบน้ำชายามบ่าย  ผ่อนคลาย  สนทนาภาษาไกล่เกลี่ย”  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗image

           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  นายพีระ  พวงมาลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  พร้อมด้วย    คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดภูเขียว เข้าร่วมพบปะพูดคุย สรุปผลการปฏิบัติงาน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี กับผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเขียว ตามโครงการ “จิบน้ำชายามบ่าย  ผ่อนคลาย  สนทนาภาษาไกล่เกลี่ย”  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗  พร้อมกันนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวได้กล่าวขอบคุณ            ผู้ประนีประนอมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ และถือโอกาสอำลาในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  วาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดภูเขียว  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ