Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ศาลจังหวัดภูเขียว ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดภูเขียวimage

        เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายพีระ  พวงมาลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  มอบหมายให้          นายขจรธรรม  ธรรมฤาชุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเขียว  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดภูเขียว  ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตลอดจนงานธุรการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทางด้านกฎหมาย  อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพีระ  พวงมาลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  พร้อมด้วย นางสาวกัลยกร       กาญจนวัฒนาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว  ร่วมให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดภูเขียว (ศาลจังหวัดภูเขียวหลังเก่า)  ณ ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ