Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ประกาศศาลจังหวัดภูเขียว เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่งหรือผู้บริหารท้องถิ่น (10 ก.พ.2567 ถึง 2 มีนาคม 2567)image

image เอกสารแนบ